Νομικά θέμα

Νομική Προστασία Διαχείρισης Πολυκατοικιών

Η Νομική κάλυψη της Διαχείρισης Πολυκατοικίας (ή και Εμπορικού Κέντρου) είναι επίκαιρη καθώς είναι πλέον συχνές οι περιπτώσεις άρνησης καταβολής των κοινοχρήστων από ενοίκους, με αποτέλεσμα την αδυναμία αγοράς πετρελαίου από πλευράς Διαχείρισης.

Για παράδειγμα ένα συμβόλαιο Νομικής Προστασίας Διαχείρισης προστατεύει και διεκδικεί εκ μέρους του κοινού φορέα της Διαχείρισης παρέχοντας:

  1. Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές από τρίτους στους κοινόχρηστους χώρους.
  2. Υπεράσπιση του Διαχειριστή σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ αμελείας παραβάσεις ποινικών διατάξεων που διώκονται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγκλησης (μήνυσης)από τρίτο.
  3. Διεκδίκηση και απόκρουση Ενοχικών Συμβάσεων της Διαχείρισης (συνεργεία επισκευών, θυρωροί κλπ.)
  4. Διεκδίκηση κατά ασφαλιστικών εταιριών για διαφορές που απορρέουν από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια κοινοχρήστων χώρων της Διαχείρισης.
  5. Διεκδίκηση οφειλομένων κοινόχρηστων δαπανών.
  6. Νομικές συμβουλές για θέματα που άπτονται των παραπάνω.
Έντυπα:

- Νομοθεσία για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

- Υποχρεωτική ανάρτηση αποδείξεων ΦΕΚ 2044 άρθρο 88

Επιστροφή στην "Αρχική" σελίδα