Νέα & Ανακοινώσεις

Χάρτης Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές

31-01-2014

Η θέσπιση του Χάρτη Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα βήματα ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ολοκληρωμένες δομές για την προστασία και την ενδυνάμωση του πολίτη – καταναλωτή, αφού οι συναλλαγές με τις δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για το σύνολο των πολιτών. Σήμερα, για πρώτη φορά, όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις δεσμεύονται με σαφείς υποχρεώσεις και όρους όσον αφορά στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, ενώ προβλέπονται και συγκεκριμένες διαδικασίες αποζημίωσης του πολίτη, σε περιπτώσεις μη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων. Διαβάστε περισσότερα

Κοινόχρηστα πολυκατοικιών (φορολογικός οδηγός)

31-01-2014

Oι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων θα εφαρμοστούν πλήρως εντός του 2011, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες θα υποβληθούν την άνοιξη από 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Δεν περνάνε στην εφορία οι δαπάνες:

  • εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης,
  • αποχέτευσης και
  • ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων χώρων,

αλλά αναγνωρίζονται:

  • οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτική η ανάρτηση των αποδείξεων στους πίνακες κοινοχρήστων των πολυκατοικιών

17-07-2011

Με πρόστιμο 2.000 ευρώ απειλούνται όσοι διαχειριστές πολυκατοικιών δεν αναρτούν στον πίνακα με τη συγκεντρωτική κατάσταση των κοινοχρήστων και τις σχετικές αποδείξεις για τις όποιες δαπάνες έγιναν κατά τη διάρκεια του μήνα. Διαβάστε περισσότερα