Κοινόχρηστα

-Χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό, κατάλληλο για για τις ανάγκες των Ελληνικών κτιρίων. Το λογισμικό επιδέχεται πλήρη παραμετροποίηση ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού του ΦΠΑ των δαπανών.

-Έκδοση των κοινοχρήστων με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο που στηρίζεται στον κανονισμό της οικοδομής ή εφόσον δεν έχει γίνει με τον ισχύοντα νόμο τότε στις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

- Ειδοποιήσεις για κάθε διαμέρισμα με πλήρη ανάλυση των δαπανών και αναγραφής της ημέρας και ώρας είσπραξης. Ειδικά για τις πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση (ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση ή ογκομέτρηση) εμφανίζονται οι ενδείξεις προηγούμενη, τελευταία και η διαφορά.

- Δυο (2) συγκεντρωτικές καταστάσεις με πλήρη ανάλυση των δαπανών. Πρόσθετη δυνατότητα να εμφανίζονται τα κλειστά διαμερίσματα που χρεώνονται με έκπτωση, παρακολούθηση προοδευτικά του ταμείου της οικοδομής, δυνατότητα να εμφανίζονται τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος.

Κάθε ιδιοκτήτης / μισθωτής παραλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο δικαιολογητικών που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ειδοποιητήρια, αναλύσεις, αντίγραφα παραστατικών).

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η διαφάνεια των δαπανών, και διευκολύνεται η εργασία του λογιστηρίων του παραλήπτη. Επίσης, τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί η ΠΟΛ. 1218 του Υπουργείου Οικονομικών για την δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών από τους ιδιοκτήτες / μισθωτές.

Παράδοση των κοινοχρήστων μέσα σε 24 ώρες.

Κατεβάστε τις Νομοθεσίες

-Κανονισμός θέρμανσης

-Τεχνικός κανονισμός κατανομής ∆απανών

Επιστροφή στην "Αρχική" σελίδα