Πυροσβεστήρες

Αναγόμωση και Συντήρηση Πυροσβεστήρων, μια απαραίτητη διαδικασία για την λειτουργία της πυρασφάλειας του χώρου σας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618, όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να αναγομώνονται, δηλαδή να αντικαθιστάται το υλικό γόμωσης τους

Η ύπαρξη αποτελεσματικής πυρασφάλειας στο χώρο σας με την μορφή πυροσβεστήρων, πυροσβεστικής φωλιάς κ.α.αποτελεί την πλέον βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της άμυνας απέναντι σε ενδεχόμενη ύπαρξη πυρκαγιάς.

Η επαρκής συντήρηση και ο έλεγχος αυτών τουλάχιστον 1 φόρα τον χρόνο αποτελούν επιτακτική ανάγκη και συμβάλλουν δραστικά στην προάσπιση του κτιρίου.

Αναγόμωση – συντήρηση πυροσβεστήρων.

Επιστροφή στην "Αρχική" σελίδα